დალუქვის დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ლუქის ტიპის სწორ შერჩევას.

  ობიექტების ტიპის, ფორმის, მასზე მოქმედი გარეშე ძალის მიხედვით სწორად გამოყენებადი ლუქების კლასიფიკაცია შემდეგია:

 

ტვისტ-მ, ექსპერტი:
   მრიცხველები, მოცულობები, ტრანსპორტი, ბენზინ გასამართი სადგურები, გამზომი მოწყობილობები, ხელსაწყოები და ა.შ.

გამოიყენება სპეციალურ მავთულ "სპირალთან" ერთად, ობიექტებზე რომლის დასალუქი ნახვრეტის დიამეტრი 1,5მმ ან საჭიროა დიდი სიგრძე.


ექსტრასილი:
     საავიაციო, სარკინიგზო და საზღვაო კონტეინერები, ავტო სატრანსპორტო საშუალებები, სასაწყობო შენობები, სხვადასხვა ტიპის ტარა და ა.შ.

ბეგო, მინიფასტი:

 გაზის-, წყლის-, ელექტრო-გამზომი მრიცხველები, სხვა გამზომი ხელსაწყოები.

ფასტი:
   ავტომანქანები, საკვების საბორტო კონტეინერები, სეიფები, საინკასაციო ჩანთები, ავიახაზების სავაჭრო კონტეინერები, სარკინიგზო და საზღვაო კონტეინერები, სასაწყობო შენობები, ცისტერნები, კარები, ვიტრინები, კარადები, საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები, სხვადასხვა ტიპის ტარა და ა.შ.

ტროსი, კონტეინერსილი
   საავიაციო, სარკინიგზო, საზღვაო კონტეინერები, ავტოსატრანსპორტო საშუალება, სასაწყობო შენობები, კარებები.

 სკოჩი
     მუყაოს ყუთები, კონტეინერები, მინის ჭურჭელი, კერამიკა, პლასტიკი, მეტალი და ა.შ.

 სტიკერი - ლუქი
     ობიექტები, რომლის დალუქვა შეუძლებელია დალუქვის სტანდარტული მეთოდებით (მუყაოს და პლასტიკის ყუთები, ლითინის და მინის ზედაპირი, კარები, საოფისე ტექნიკა და ა.შ.).

სტიკერ-ლუქი წარმოადგენს ექსკლუზიური მარკირების, იდენფიკაციის და ინვენტარიზაციის საშუალებას.


სეიფ - პარკები
    სეიფ-პაკეტი "სასო": მაღაზია "Duty Free"-ში შეძენილი სითხის გადასატანი პაკეტი.

   პაკეტი-სდ:  ტვირთის თანმხლები დოკუმენტების (ყუთზე, ტომარაზე, კურიელის პაკეტზე).

  სეიფ-პაკეტი: დოკუმენტაციის და ძვირფასეულობის დაცვა არასანქცირებული შეღწევისაგან, გადაგზავნის და შენახვის დროს.

    კურიერ-პაკეტი: დოკუმენტაციის გადაგზავნისათვის.