1. მეტალური, ლენტული საინდიკატორო ლუქი
    კომბილოკი, ფლიკლოკი


2. პლასტიკის, უნივერსალური გამოყენების საინდიკატორო ლუქები მოქნილი ელემენტით
    მინი ფასტი, ფასტი 135/220/330, ექსტრასილი, ბეგო, დრაკონი 330/445, კეშბექსილი


3. გვარლური ტიპის ძალოვანი ლუქები
    ტროს1.8/2.5/5მ, ტროს-2პ, მეტრ ველვი, კონტეინერსილი


4. მავთულთან ერთად გამოყენებული საინდიკატორო ლუქები 
    ექსპერტი, ტვისტ-მ, კრაბსილი, კაპსილი


5. ინდიკატორული სტიკერი-ლუქი და სკოჩები
    სტიკერი-პს, პსტ, პ, პტ. სკოჩი-პ50, პ27, პ45, პ45ზნ, პ27ზნ, პ45ტ, პ27ტ.


6. სპეციალური დანიშნულების პლასტიკის პაკეტები
   სეიფ-პაკეტი ”სასო”,  პაკეტი-სდ, სეიფ-პაკეტი, კურიელ-პაკეტი


7.
ბენდები